บริการอื่นๆ

ห้องประชุม

ค่าเช่าห้องประชุม

อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องอาหารวนารมย์

สปา

สระว่ายน้ำ